Algemene voorwaarden & etiquette

Annulaties en uw afspraak niet nakomen.

Een afspraak annuleren of verplaatsen is geen enkel probleem, op voorwaarde dat dit tijdig gebeurt.
Gelieve dus minstens 24u op voorhand te verwittigen indien u een afspraak niet kan nakomen.
Annulatie korter dan 24 uurs zal er een kost van 50% aangerekend worden.
Afspraken die niet worden nagekomen, worden volledig in rekening gebracht + een voorschot van 50% voor de volgende behandeling.
Bij niet betaling zal een incassobureau worden ingeschakeld waarbij  de klant al de kosten zal betalen.
Bij sommige behandelingen zal sowieso een voorschot gevraagd worden. Ook hier geldt, annuleer ten laatste 24 uurs op voorhand.
Zo niet, behouden wij ons het recht dit voorschot te houden  voor de gereserveerde tijd. 

Annuleert u langer dan 24 uurs, wordt uw voorschot teruggestort.

Bij het maken van een afspraak gaat u hiermee automatisch akkoord.

Wanneer u een afspraak heeft,

kom op tijd zodat u in alle rust van uw verzorgingen kan genieten. Tijd die we verliezen omdat u te laat komt zal resulteren in een verkorting van uw verzorging zonder prijsvermindering van de initieel geboekte verzorging.

Zet a.u.b. uw gsm uit tijdens een massage of pakking! Dit voor uw eigen ontspanning.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annuleringen gemaakt 24 uur vóór uw afspraak of het niet nakomen van uw afspraak, ben ik genoodzaakt om 100% in rekening te brengen van de door u geboekte verzorging. Bij personen waar dit regelmatig bij voorkomt en terug een afspraak wensen, dienen eerst een voorschot van 50% op de rekening te storten alvorens er terug een afspraak wordt gemaakt.
Mag ik u er op attent maken dat niet nagekomen afspraken mij kosten opleveren en u wilt toch ook geen loonsverlies.

Algemeen

Ilses Wellnesspleintje is niet verantwoordelijk voor gevolgen die voortvloeien uit het behandelen van symptomen of klachten die behandeling door een arts vereisen.

Door de wet op de privacy worden gegevens van klanten beschermd. Enkel die gegevens die wij nodig achten voor een behandeling worden gevraagd en zorgvuldig beschermd. Enkel de zaakvoerster heeft toegang tot deze gegevens. Indien u 2 jaar ons salon niet meer heeft bezocht, worden de gegevens verwijderd. U heeft het recht uw gegevens in te kijken, te veranderen of te verwijderen.

Wanneer u schade aanbrengt, zal de herstelling + schadevergoeding, van behandelingen die hierdoor lijden, door u vergoed dienen te worden. Voor geschillen zal Ilses Wellnesspleintje vertegenwoordigd worden door een advocaat.

In dronken toestand wordt de toegang geweigerd alsook voor de personen met andere bedoelingen dan deze waar Ilses Wellnesspleintje voor staat.